5. Bericht in ‘Activiteitenkalender’

Square

De secretaris van de dorpsraad houdt een Activiteitenkalender bij. De Activiteitenkalender verschijnt zo nu en dan in De Mini Koerier en op de website www.broekhuizen-broekhuizenvorst.nl

Activiteiten voor deze activiteitenkalender kunt u schriftelijk doorgeven aan Tiny Bartels, Ellenberg 24 of per e-mail jmbartels@hetnet.nl