De STEM van………

De Stem van : Marie-José Vernooij De meeste mensen in Broekhuizen-/vorst kennen mij niet. Maar als ik mijn meisjesnaam noem, Ras, zullen er toch een aantal mensen zijn die vragen: “van de familie Ras van de Molenberg?” en ja, dat is het geval. In 1969 verhuisden mijn ouders van de super gezellige stad Breda naar het kleine dorpje Broekhuizen. Ik was toen nog maar 19 jaar en moest mee. Broekhuizen telde toen 300 inwoners met als enige winkel de bakkerij van Mina en Betsie. In Broekhuizenvorst hadden we alleen de slagerij van Miek en Jos Kersten die ik kende. Dus erg spannend was het niet in onze 2 dorpen. Ik wilde dan ook maar 1 ding en dat was: “zo snel mogelijk weg.” Als kind woonde ik in Venlo. Daar zat ik op de lagere school en later op het Marianum. Dus Limburg was mij niet helemaal vreemd. Ik vierde Lees verder →

Week van de Goede Doelen 2020 (4)

Aan alle inwoners van Broekhuizen en Broekhuizenvorst Tot onze grote spijt moet ik u melden dat vanwege het Coronavirus wij hebben besloten de Goede Doelen Actie uit te stellen tot nader datum. Mogelijk zal de actie plaatsvinden in het najaar. Wij houden u op de hoogte. Wij wensen u heel veel gezondheid toe maar ook veel sterkte in deze moeilijke tijden. Namens alle leden van de werkgroep van de Goede Doelen.

Apotheek Lottum gesloten

Bericht voor onze cliënten in Lottum, Broekhuizen en Broekhuizenvorst Vanwege de Corona crisis hebben wij besloten om de uitdeelpost in Lottum tot nader order te sluiten. De ruimte is er beperkt, en het is moeilijk om de veiligheid van alle cliënten en ons personeel te garanderen. We breiden onze bezorgtijden uit met een extra bezorgronde voor Lottum en Broekhuizen(vorst). Deze bezorgronde is van 11.00-13.00 uur. De mogelijkheden tot het verkrijgen van medicijnen zijn nu als volgt: • Bezorgen tussen 11.00-13.00 uur • Bezorgen tussen 15.30-18.00 uur • Afhalen in Meerlo tussen 8.00 -17.30 uur Geeft u bij het bestellen duidelijk aan wat uw voorkeur heeft. We hanteren momenteel een termijn van 2 werkdagen tussen bestellen en bezorgen/klaarmaken. Bestellen van medicijnen en/of hulpmiddelen kan als volgt: • Bestel zoveel mogelijk via het herhaalnummer of via onze website www.apotheekmaasdorpen.nl • Via e-mail: receptenmaasdorpen@ezorg.nl • (herhaal)Recepten mag u deponeren in de brievenbus bij Lees verder →

De STEM van………..

DE STEM VAN…………… Enkele jaren geleden werd het idee geboren om per uitgave van de Mini Koerier een stukje te plaatsen onder de naam “De Stem van”. Hierin werd dan een verhaal opgetekend van een of 2 leden van Con Brio, hoe hij of zij er toe is gekomen om te gaan zingen bij Con Brio. Dit heeft tot veel leuke anekdotes geleid met de daaruit voortvloeiende positieve reacties. Vanuit de PR-commissie is daarom het plan opgevat om dit met korte tussenpozen wederom te gaan doen en deze verhalen zowel op de eigen site te plaatsen, als ook in de digitale EN de papieren uitgave van de Mini Koerier. Onderstaand het verhaal van Dieter Achten: Ik had vroeger nooit gedacht, dat ik nog eens lid zou worden van Con Brio. In mijn jeugdjaren heb ik (tijdens de lagere school) deel uitgemaakt van het schoolkoor. Daarnaast zou ik tijdens de afsluitende Lees verder →

Zij Aan Zij Corona

Hallo dames. Vanwege het voortduren en verder uit bereiden van het Corona virus, hebben wij als bestuur besloten om niet alleen de verenigingsavond van 1 april stil te leggen, maar het hele verdere voorjaarsprogramma. Dit houd in dat helaas ook het uitstapje met Broekhuizenvorst niet door zal gaan. Voor degene die al betaald hebben zal het geld natuurlijk terug worden gestort. Hopelijk komen we allemaal gezond de zomer door en zijn we gauw van het virus verlost. We zien elkaar dan weer op de eerste avond van het najaar programma en wel op 2 september. Vriendelijke groeten, het bestuur.

Huisartsenpraktijk Coronavirus

Huisartsenpraktijk Lottum-Broekhuizen Nieuws aangaande corona-virus Wij willen u graag via deze weg berichten over de maatregelen die ook wij hebben moeten treffen aangaande de uitbraak van het Corona virus. Uiteraard vindt u op onze websitesite altijd de meest actuele informatie. Om de gezondheidsrisico’s voor onze patiënten en die van onszelf zo klein mogelijk te houden hebben wij een aangepaste werkwijze. Om een afspraak te maken dient u zoals altijd tevoren te bellen met de assistente. Wij proberen alle vragen zo veel mogelijk telefonisch af te handelen. Indien het toch noodzakelijk is dat de huisarts u onderzoekt, wordt u op een speciaal spreekuur gepland waarbij voorzorgsmaatregelen genomen kunnen worden en de huisarts persoonlijke beschermingsmiddelen draagt. Tevens worden huisbezoeken beperkt tot enkel de ernstig zieke patiënten. Reguliere afspraken, afspraken bij onze praktijkondersteuners en op het assistente-spreekuur worden ook zoveel mogelijk verzet of telefonisch afgehandeld. De uitdeelpost van apotheek Maasdorpen is voortaan alleen Lees verder →

Activiteitenstop Franz Pfanner Huis Arcen t/m half mei 2020

Het Franz Pfanner Huis heeft vandaag besloten om het Passieconcert op de Zondagochtend op 29 maart niet door te laten gaan. Ook de Meditatiebijeenkomst op Goede Vrijdag (10 april) en de expositie De Maasduinen, ruggengraat van Noord-Limburg (gepland van 4 april tot en met 24 mei) inclusief de al geplande groepsbezoeken zijn afgelast. De vaste bezoekers van het Franz Pfanner Huis worden tijdig geïnformeerd over de volgende activiteit in het Franz Pfanner Huis. Het bestuur volgt hiermee de algemene maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te beteugelen. Het resterende programma 2020 van het Franz Pfanner Huis laat het helaas niet toe om voornoemde activiteiten later in het jaar te houden. In overleg met Kamerkoor Cantate wordt gezocht naar een nieuwe concertdatum in het volgende seizoen. Ook voor de expositie De Maasduinen, ruggengraat in Noord-Limburg, zal naar een alternatief worden gekeken.

Potgrondactie 2020

Gemengde zangvereniging Broekhuizen/Broekhuizenvorst CON BRIO POTGRONDACTIE ( Gewijzigde info !!!! ) Beste mensen van Broekhuizen en Broekhuizenvorst. Door diverse omstandigheden, zoals ziektemeldingen, het coronavirus e.d. hebben wij als bestuur van Con Brio moeten besluiten om de potgrondactie welke gepland stond voor zaterdag 14 maart, niet te laten doorgaan. Dit hebben we helaas pas op het laatste moment kunnen doen, waarvoor onze excuses. Wij hebben vooralsnog GEEN nieuwe datum ingeroosterd. Over de wijze waarop we dit willen voortzetten zullen wij u informeren in de eerstvolgende uitgave van de Mini Koerier. Daarnaast willen wij u vragen, gezien het feit dat de lente in aantocht is, om uw potgrond niet voortijdig aan te schaffen, maar deze evenals voorgaande jaren af te nemen van Con Brio. Het is voor ons als kleine vereniging namelijk een van de grootste inkomensbronnen, waarvan wij afhankelijk zijn. Voor mensen die tóch op korte termijn zakken potgrond nodig hebben, Lees verder →