Privacyverklaring

Square
WAAROM DE MINI KOERIER UW GEGEVENS NODIG HEEFT
De Stichting het Brouwerhuis te Broekhuizen, hier in het vervolg De Mini Koerier genoemd, verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan De Mini Koerier uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.
HOE LANG DE MINI KOERIER GEGEVENS BEWAART
De Mini Koerier bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
DELEN MET ANDEREN
De Mini Koerier verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van De Mini Koerier worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website www.minikoerier.nl.
De Mini Koerier gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@minikoerier.nl. De Mini Koerier zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
BEVEILIGEN
De Mini Koerier neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Mini Koerier maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Mini Koerier verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact met De Mini Koerier op via info@minikoerier.nl.
CONTACT
www.minikoerier.nl is een website van Stichting het Brouwershuis te Broekhuizen.
KvK: 002949386, Statutaire zetel Broekhuizen Lb
Bezoekadres Lottumseweg 18, 5872AB Broekhuizen
De actuele contactgegevens vindt u op www.stichtingbrouwershuis.nl.