Wat kost het om partner te worden van De Mini Koerier

Square

Een partner van De Mini Koerier betaalt een onkostenvergoeding van EUR 100,= per jaar.

Is dit bedrag een aantoonbare belemmering, bijvoorbeeld omdat het jaarlijkse totaalbudget kleiner is dan EUR 1.000, dan kan de redactieraad van De Mini Koerier bij wijze van uitzondering akkoord gaan met een lagere jaarlijkse bijdrage. Tegen de beslissing van de redactieraad kan geen beroep worden aangetekend.

Deze bijdrage wordt voldaan door overschrijving van dit bedrag per IDeal via de website binnen 30 dagen na de start van het nieuwe jaar. Dit loopt van 1 november t/m 31 oktober.

Hierover zullen de verenigingen afzonderlijk worden geïnformeerd.