Welke rechten en plichten hebben we als onze vereniging partner wordt van De Mini Koerier

Square

De Mini Koerier is van en voor de verenigingen in Broekhuizen en Broekhuizenvorst. Onze ‘vaste partners’ beschikken over een aantal bijzondere rechten:

In de gedrukte versie van De Mini Koerier:

 • worden op tijd aangeleverde berichten met voorrang geplaatst; de redactie behoudt zich het recht voor om stukken in te korten. Kan een stuk door ruimte gebrek niet worden geplaatst, dan nemen we altijd contact op.
 • mag een partner – zonder kosten – tot 2 keer per jaar een advertentie op A4-format plaatsen voor de aankondiging van een evenement.

Een partner krijgt – indien gewenst – toegang tot de website van De Mini Koerier. Hier kan de partner:

 • nieuwe evenementen toevoegen aan de kalender
 • berichten plaatsen die voor de lezers van De Mini Koerier interessant zijn.

Spelregels:

 • de partner ziet toe op de kwaliteit van de aangeleverde en geplaatste berichten en evenementen; het is belangrijk dat deze:
  • van belang zijn voor de lezers van De Mini Koerier
  • niemand schade berokkenen of kwetsen
  • geen commercieel belang dienen maar uitsluitend betrekking hebben op de activiteiten van de vereniging