Welke rechten en plichten hebben we als onze vereniging partner wordt van De Mini Koerier

Square

In de gedrukte versie van De Mini Koerier:

 • worden op tijd aangeleverde berichten met voorrang geplaatst; de redactie behoudt zich het recht voor om stukken in te korten. Kan een stuk door ruimte gebrek niet worden geplaatst, dan nemen we altijd contact op.
 • mag een partner – zonder kosten – tot 2 keer per jaar een advertentie op A4-format plaatsen voor de aankondiging van een evenement.

Een partner krijgt – indien gewenst – toegang tot de website van De Mini Koerier. Hier kan de partner:

 • nieuwe evenementen toevoegen aan de kalender
 • berichten plaatsen die voor de lezers van De Mini Koerier interessant zijn.

Spelregels:

 • de partner ziet toe op de kwaliteit van de aangeleverde en geplaatste berichten en evenementen; het is belangrijk dat deze:
  • van belang zijn voor de lezers van De Mini Koerier
  • niemand schade berokkenen of kwetsen
  • geen commercieel belang dienen maar uitsluitend betrekking hebben op de activiteiten van de vereniging

Zie ook onze algemene voorwaarden.