Stichting Brouwershuis denkt al na over Brokeze Bruist 2018

Square

Prikkelende muziek, kunst en cultuur voor iedereen!

Brokeze Bruist een jaarlijks terugkerend cultureel festival met workshops dat wordt gehouden op verschillende podia’s aan en bij de Maas.

Brokeze Bruist wil de leefbaarheid in de kernen van Broekhuizen en Broekhuizenvorst stimuleren door aanjager te zijn op het gebied van muziek, kunst en cultuur.

Op cultureel festival Brokeze Bruist komt alles samen: jong en oud, dorp en wereld, bekende en onbekende uitingsvormen, professional en amateur.

Voor 2017 staat de derde versie geprogrammeerd. Deze vindt plaats op zaterdag 9 en zondag 10 september.

Ga hier naar het programma.

Ook wordt al gewerkt aan een programma voor 2018. Noteer alvast: Brokeze Bruist vindt in 2018 plaats op 8 en 9 september.