Laatste aankondiging Adventsconcert

Square

ADVENTSCONCERT,

Even ter herinnering: zondag 17 december aanstaande verzorgt gemengde zangvereniging Con Brio een gevarieerd adventsconcert.

Con Brio wordt bijgestaan door Musica Mosa, een blokfluit-ensemble uit Noord Limburg. In de vorige Mini Koerier is verteld wat de leden van Musica Mosa, onder leiding van Hanne- Marie Janse, allemaal bespelen.

De muziekcommissie van Con Brio heeft weer een prachtig programma samengesteld. Een programma dat u zeker in de kerstsfeer zal brengen!

Onder de bezielende leiding van dirigent Marcel Kuepers is het koor na Brokeze Bruist enthousiast van start gegaan met het repeteren voor dit Adventsconcert.
De verschillende liederen worden niet alleen door het gehele koor maar ook door kleinere groepen ten gehore gebracht, begeleid op piano door Oksana Bos- Baljva.

De groep Carolsingers bestaat uit 16 leden van Con Brio die uitsluitend in de advents- en kersttijd optreden. Dit doen ze wanneer een optreden van het hele koor niet mogelijk is, omdat bijvoorbeeld de ruimte te klein is, of om andere reden niet een echt concert van het hele koor kan worden gegeven. 3 jaar geleden is dit spontaan ontstaan toen de Nierstichting heeft gevraagd om hiervoor bij het jaarlijks diner voor de vrijwilligers op te treden. De Carolsingers zingen grotendeels 4-stemmige carols onder leiding van Marcel Kuepers, die normalerwijze ook de stukken op de piano begeleidt.
Om afwisseling in de optredens te brengen, hebben 12 dames van Con Brio vorige jaar thuis hard gerepeteerd om de 3-stemmige versie van Happy Xmas (War is over van John Lennon en Yoko Ono) in te studeren. Tijdens enkele extra repetities heeft dirigent Marcel Kuepers nog de puntjes op de i gezet.
Het enthousiasme van het koor om thuis een stuk in te studeren is groot, zodat we ook dit jaar een groep konden samenstellen. Het lied dat we hebben ingestudeerd is het 4-stemmig stuk Hear the Bells.

Het resultaat kunt u komen beluisteren op zondag 17 december, in de Kerk”Heilige Naam Jezus” te Broekhuizenvorst. De aanvang is 14.30 uur en de toegang is gratis.

U bent allen van harte welkom op zondag 17 december.

Tot dan
Namens Con Brio
Marianne Mensink