Grote smeden dag op 25 maart

Square

Op 25 maart is de grote smeden dag bij de Locht. Meer dan 20 smeden geven demonstraties met hun eigen veldsmederij.
Er is weer brood bakken en palmhöltjes maken voor de kinderen.
Muziek is er van “Die Berger Musikanten”
Voor verdere informatie bezoek de site: www.museumdelocht.nl