40 jaar Con Brio

Square

Con Brio 40 jaar
Toen we gingen starten op 23 maart 1978 met onze kersverse vereniging, kon niemand bedenken dat we zo lang zulk een gezellige en actieve vereniging zouden blijven.
En het einde is nog lang niet in zicht.
Ik wil graag mijn steentje aan die herinneringen bijdragen.
Toen de bekende Muur viel was iedereen natuurlijk blij. In die periode en allang daarvoor kwam ik vaak in de landen achter het zgn. “IJzeren Gordijn”. Ook in het toenmalige Tsjecho- Slowakije.
Door mijn werk had ik er goede vrienden gekregen. Een daarvan was Ivan Markus uit Bratislava. Met hem had ik vaak contact betreffende een project in Topolcianky. Hij was ook lid van een koor (vooral kerkelijk) in Levice. Dit ligt op 20 km afstand van Topolcianky.
Het idee werd geboren en opgepakt om een concertreis naar Levice te maken. Veel voorbereiding, maar het werd een geweldige reis in 1990.
De reis ging via Praag, waarvan we nooit zullen vergeten dat we het “Locus Iste” in de kathedraal gezongen hebben.
In Levice werden we ondergebracht bij de lokale bevolking. En het was er toen nog niet veel veranderd na de val van de muur. Het was een ware belevenis voor ons koor. Ook daar zijn weer vriendschappen ontstaan, die tot nu toe voortduren.
Op onze terugreis hebben we ,ik dacht, in de buurt van Pilsen overnacht in een hotel. Daar hebben ze Con Brio toen ook goed leren kennen. Ben Palmen heeft daar toen zijn allerbeste accordeon voetje voorgezet en toen was succes verzekerd. We hadden ze letterlijk “faats”gedronken.
Later is het koor van Levice ook in Broekhuizen op bezoek geweest. Voor hen was het zo ongeveer eenzelfde beleving aan deze zijde van de muur als voor ons aan de andere kant.
Later heb ik nog enkele keren mogen meewerken dat er een koor van de universiteit van Johannesburg op bezoek kwam. Zij waren dan ergens op tournee in Europa en via de heer Boer en Renette Bouwer konden we hen dan via Broekhuizen laten reizen. Geweldige koren hier gehad waar iedereen van genoot.
Dit soort ervaringen zijn erg goed voor de teamgeest in het koor. Dus wat mij betreft gaan we dit soort activiteiten ook maar weer eens oppakken.

Namens con Brio
Jan Huijs

Busreis Con Brio naar Tsjecho-Slowakije.png