Verslag slotconcert jubileumjaar Con Brio

Square

Op zaterdag 23 maart was het dan eindelijk zover…………………………
Die avond vond het afsluitend concert van ons jubileumjaar plaats.
Na maanden van voorbereiding en de aan deze dag voorafgaande werkzaamheden,
startte het avondvullend programma met een welkomstwoord van onze voorzitter.
Vervolgens werd allereerst het optreden aangekondigd van Con Brio, waarbij stukken werden gezongen welke gedurende de eerste 30 jaren ingestudeerd werden onder leiding van de eerdere dirigenten van ons koor.
Het gedeelte van het programma vóór de pauze werd afgesloten door Marjolein Cuijpers-Kuenen, hierbij op piano begeleid Maartje Smedts. Beide uitvoeringen werden door de aanwezige toehoorders als zeer mooi en afwisselingsrijk gekwalificeerd. Na de pauze, waarbij de aanwezige gasten konden genieten van een dampende kop koffie en/of thee welke tezamen met een heerlijk stukje cake door Con brio werd aangeboden, werd het 2e deel van het concert geopend door het uit 14 personen bestaande slagwerkensemble van fanfare St Joseph uit Grubbenvorst.
De complete bühne van 5 bij 10 meter werd volledig in beslag genomen door de diverse slagwerkinstrumenten. Het was een schitterend gezicht.
Na dit daverende optreden werd het slot van het muzikale gedeelte van deze avond verzorgd door Con Brio onder leiding van haar dirigent Marcel Kuepers en op piano begeleid door onze vaste pianiste, Oksana Bos-Baljva.
Hierbij werden liedjes ten gehore gebracht welke we gedurende de afgelopen 10 jaren onder zijn bezielende leiding hebben ingestudeerd.
Als slot van de avond, na het dankwoord van onze voorzitter, zongen wij het liedje waar ons dörpke in de 70-er jaren groot mee is geworden: “Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben”.
Uit de vele reacties welke we zowel tijdens als na deze avond hebben ontvangen, kan opgemaakt worden, dat het een zéér mooie en gevarieerde uitvoering was, welke zeker voor herhaling vatbaar is.
Na afloop werd er nog tot in de kleine uurtjes onder het genot van een hapje en een drankje bij gekletst met oud-leden, oud-dirigenten, sponsoren, familie en overige aanwezigen uit de beide dorpen.
Het was een geweldige ervaring om dit mee te mogen maken.
Over deze avond zal nog lang worden gesproken.
Namens iedereen een woord van dank aan ALLEN , die dit mogelijk hebben gemaakt, zowel vóór als achter de schermen. Tevens een bedankje aan alle belangstellenden die deze avond hebben bijgewoond.

Namens Con Brio,

Dieter Achten
Secretaris