activiteiten 1 september

Square

Vandaag zijn de ambachtslieden weer actief met demonstraties zoals: de drukker, houtsnijders, mandenvlechter spinster e.d.
De kinderen kunnen zelf papier maken met het papier scheppen.