Brovoc gaat op in Olsredlem!

Square

Volleybalvereniging Brovoc gaat op in Olsredlem!

Na ruim 35 jaar als zelfstandige vereniging het volleybal in Broekhuizen en Boekhuizenvorst te hebben aangeboden hebben we het afgelopen seizoen besloten om een samenwerking met een andere vereniging aan te gaan. Door het sterk krimpende aantal kinderen in onze dorpen is ook ons ledenaantal, zeker bij de jeugd, sterk afgenomen. Volleybalvereniging Brovoc is daardoor inmiddels zo klein dat het onmogelijk is om dit voor de toekomst te kunnen behouden.

Voor een deel van de jeugd was er al een samenwerking met onze buurvereniging Olsredlem in Melderslo en zo was het voor de hand liggend om hiermee gesprekken aan te gaan over een volledige samenwerking. Dit heeft er inmiddels toe geleid dat Brovoc in augustus 2019 zal worden opgeheven en dat we geheel overgaan naar Olsredlem.

Het volleybal in Broekhuizen(vorst) blijft wel bestaan, we blijven deels trainen en wedstrijden spelen in gymzaal De Schakel en Brovoc is vooralsnog ook zichtbaar in de teamnaam van een aantal teams. Het bestuur van Olsredlem wordt aangevuld met 2 leden uit Broekhuizen(vorst) en ook de jaarlijkse oliebollenactie zal blijven bestaan! Het is belangrijk dat het volleybal zichtbaar blijft in onze dorpen.