Kerstconcert Harmonieorkest Noord-Limburg en gemengde zangvereniging Con Brio

Square

Kerstconcert 2019
Eind van de zomer werden we benaderd door Jan Hermkens, toen nog voorzitter van het Harmonie-orkest Noord-Limburg, met de vraag of we samen met het orkest een Kerstconcert wilden verzorgen in de H. Nicolaaskerk te Broekhuizen . Dit evenement zou plaatsvinden op zondag 15 december.
Onze vereniging had voor deze periode nog niets ingepland, aangezien we ons jaarlijkse Adventsconcert hadden laten vervallen.
Dit, daar we op 2 november reeds een concertuitvoering hadden, samen met de fanfares van Broekhuizen en Broekhuizenvorst & Ooyen.
In aansluiting daarop hadden wij het plan opgevat om pas op 2-2-2020 een evenement te organiseren onder de naam “Winterconcert”.
In de tussenliggende periode zou het koor moeten worden klaargestoomd door onze dirigent Marcel Kuepers, om de daarvoor bestemde stukken tot in de puntjes te kunnen uitvoeren.
Toch werden de eerste contacten gelegd en er werden gegevens uitgewisseld, met als doel om alles precies op elkaar af te stemmen.
Niets werd aan het toeval overgelaten. Er werden ongeveer 20 muziekstukken gelijkelijk verdeeld over de beide verenigingen.
Pas in een latere fase werd voor ons pas duidelijk, dat dit concert het laatste optreden zou worden van HONL. Zij kampten met een groot tekort aan muzikanten en moesten voor elke uitvoering hun personele tekorten aanvullen met gastmuzikanten.
Tijdens de generale repetitie werd nog het een en ander bijgeschaafd wat betreft de uitvoering van sommige gezamenlijk uit te voeren stukken.
Het een en ander onder supervisie van de dirigent van HONL, Louis Wilhelmus, oud-Maastrichtenaar en tegenwoordig wonend in België.
Hierbij werden ook enkele muziekstukken gezongen door een van de leden van HONL, Monique Rosendahl, welke eerder als fluitiste deel uitmaakte van het orkest.
Op de dag van de uitvoering stroomde het publiek zo massaal toe, dat er vanaf een kwartier voor de aanvang geen zitplaats meer beschikbaar was. Er waren een dikke 200 toehoorders en dit ondanks het feit dat er aan de overkant van de maas een concurrerend evenement was in de vorm van het “Scrooge-festival” in Arcen.
Er werd schitterend gespeeld en ook gezongen.
De stukken varieerden van ”Conquest of Paradise”, via “The Redeemer”en “Leave a light on” en anderen tot het slotlied “ I’m dreaming of a white Christmas” wat door het hele publiek uit volle borst werd meegezongen.
Uit een peiling achteraf onder de toehoorders bleek, dat het uitgevoerde programma uitstekend is bevallen bij het publiek.
Een woord van dank aan de PR-medewerkster van het Harmonie-orkest die de aankondigingen deed van de verschillende stukken.
Tevens een dankwoord aan onze dirigent, Marcel Kuepers en onze vaste pianiste Oksana Bos-Baljva.
Na de uitvoering werd er nog massaal nagepraat in de “Binnenplaats” van het Brouwershuis, onder het genot van een kopje koffie of andere consumpties.

Kerstfoto.jpg