De STEM van………..

Square

DE STEM VAN……………

Enkele jaren geleden werd het idee geboren om per uitgave van de Mini Koerier een stukje te plaatsen onder de naam “De Stem van”.
Hierin werd dan een verhaal opgetekend van een of 2 leden van Con Brio, hoe hij of zij er toe is gekomen om te gaan zingen bij Con Brio.
Dit heeft tot veel leuke anekdotes geleid met de daaruit voortvloeiende positieve reacties.
Vanuit de PR-commissie is daarom het plan opgevat om dit met korte tussenpozen wederom te gaan doen en deze verhalen zowel op de eigen site te plaatsen, als ook in de digitale EN de papieren uitgave van de Mini Koerier.

Onderstaand het verhaal van Dieter Achten:

Ik had vroeger nooit gedacht, dat ik nog eens lid zou worden van Con Brio.
In mijn jeugdjaren heb ik (tijdens de lagere school) deel uitgemaakt van het schoolkoor.
Daarnaast zou ik tijdens de afsluitende musical van het laatste schooljaar de hoofdrol op mij nemen van “Meester Pennelik”. Helaas werd ik uitgerekend nét voor de uitvoering ziek, zodat ik niet mee heb kunnen doen.
In de daaropvolgende jaren heb ik mij weinig beziggehouden met muziek, behalve als het ging om discobals in Broekhuizen, Lottum en andere omliggende plaatsen en het bezoeken van een of meerdere popfestivals, zoals PINKPOP.
De eerste keer dat ik weer daadwerkelijk ging zingen was in mijn beroepsjaren als vertaler bij Defensie. We leerden daar met een team van specialisten de Russische taal en steevast werd door de hoofddocent op vrijdagmiddag de piano beklommen en samen met hem werd een groot aantal Russische liedjes gezongen, en volgens hem was dit niet geheel onverdienstelijk.
Jaren later heb ik langzamerhand, in de huidige vriendengroep, het voortouw genomen bij het samenstellen en zingen van liedjes ter gelegenheid van de diverse festiviteiten, zoals een 25-jarige bruiloft, een 40-jarige bruiloft, een 50-jarige verjaardag, een 60-jarige verjaardag, de laatste werkdag, enz.
Al deze zaken kwamen ter sprake tijdens een verjaardag van Jeu Rutten, waar ook Riet en Ben aanwezig waren.
Riet vroeg mij of ik mogelijk interesse had om eens een keertje te komen kijken en luisteren tijdens een repetitie.
Zo gezegd, zo gedaan. De eerste keer was op 16 december 2015. Daarna heeft het nog enkele weken geduurd, omdat ik eerst zeker wilde weten of ik bij Defensie ging stoppen als pelotonscommandant bij het Korps Nationale Reserve.
Ik werd aspirant-lid per 21 januari 2016. Tijdens 1 repetitie heb ik bij de tenoren gezeten, maar ik moest véél te hoog zingen voor mijn doen en ben toen overgegaan naar de bassen.
Na 3 maanden werd het aspirant-lidmaatschap omgezet in een permanent lidmaatschap.
Tijdens een buitengewone ledenvergadering op 23 juni 2016 werd ik met algehele instemming gekozen tot secretaris van deze geweldige vereniging.
Nooit gedacht, dat ik zoveel nieuwe, leuke en gezellige mensen in mijn kennissenkring zou opdoen.
Het werk van secretaris brengt naast het zingen toch wel de nodige administratieve rompslomp met zich mee, maar dat heb ik er graag voor over.
Naast het secretariaat ben ik tevens contactpersoon namens de PR-commissie van Con Brio.
Hierbij proberen we om zowel intern als extern de nodige bekendheid te geven aan Con Brio, zoals bij de diverse optredens en andere activiteiten zoals de “Potgrondactie”, de actie “Schone Uiterwaarden van de Maas”, e.d.
Het zingen bij Con Brio is voor mij een heel mooie hobby geworden, die ik niet snel zal opgeven.