Con Brio: geen potgrondactie dit jaar.

Square

Andere jaren hield Con Brio jaarlijks een actie om naast de contributie extra-inkomsten te genereren voor optredens en uitvoeringen. We zijn begonnen met een bloemenactie jaren geleden en sinds enkele jaren hebben wij een potgrondactie georganiseerd. Op een zaterdagochtend in februari/maart trokken we dan in groepjes het dorp door, belden overal aan en brachten de potgrond aan huis. Vorig jaar zouden we op 14 maart de potgrondactie houden, maar door de weersomstandigheden én door het Coronavirus, waren we gedwongen om onze potgrondactie aan te passen. Door de Corona waren er heel veel leden, die het niet aandurfden om bij de mensen langs te gaan met de potgrond. Omdat de potgrond inmiddels besteld en geleverd was, hebben we toen de verkoop van de potgrond gecombineerd met het inleveren van het oud-papier bij van Leendert. Dit is ons goed bevallen, hoewel we minder verkocht hebben dan eerdere jaren.

Aangezien het virus nog steeds rondwaart in een besmettelijker variant en er door de lockdown nog strengere maatregelen zijn genomen, hebben wij besloten dit jaar de potgrondactie niet te laten doorgaan. De leden van Con Brio behoren nagenoeg allemaal tot de kwetsbare doelgroep of hebben dierbaren, die tot deze doelgroep behoren. In het afgelopen jaar heeft ieder van ons zich gerealiseerd, dat gezondheid ons grootste goed is. Wij moeten daar voor onszelf en voor onze naasten zuinig op zijn. Wij zijn van mening, dat we hiermee een bijdrage leveren aan de zorg voor elkaar.

Wij hopen allemaal van ganser harte, dat het einde van de crisis in zicht is. Wij zien ernaar uit, dat we weer samen kunnen zingen. We willen ook weer een optreden verzorgen voor jullie allemaal. Bedankt voor jullie steun d.m.v. de potgrondactie in de afgelopen jaren en we hopen een volgend jaar weer op jullie steun te mogen rekenen.