Samenwerking met verenigingen – bijeenkomst 12 september

Square

Omdat De Mini Koerier hét mededelingenblad voor Broekhuizen en Broekhuizenvorst wil zijn, hebben wij de verenigingen in Broekhuizen en Broekhuizenvorst uitgenodigd voor een bijeenkomst op 12 september in het Brouwershuis.

De opkomst voor deze bijeenkomst was groot. In een goed gevulde zaal mochten wij ca. 30 afgevaardigden van diverse verenigingen bijpraten over hoe de nieuwe opzet van De Mini Koerier vanuit de Dorpsraad is ontstaan en over de stand van zaken op dit moment. De eerste twee uitgaven, die inmiddels op de mat zijn gevallen, zijn het tastbare bewijs daarvan.

Na een uitleg over hoe de redactionele inhoud tot stand komt en de tijdschema’s die we hierbij in acht moeten nemen, werden de verder plannen toegelicht: De Mini Koerier ook op het web, waarbij de verenigingen een actieve rol kunnen spelen. Naast het aanleveren van kopij voor de papieren uitgave kunnen zij ook zelf hun berichten gaan plaatsen op de website.

Deze informatie is toegankelijk voor de toekomstige abonnees van De Mini Koerier.

Daarna gingen de verengingen met elkaar in gesprek om samen hun ideeën en voorstellen voor de inhoud van De Mini Koerier te formuleren. De oogst was groot. Er kwamen vele goede en bruikbare suggesties op tafel, waarmee we zeer zeker ons mededelingenblad actueel, leesbaar en informatief kunnen maken.