Huisartsenpraktijk Coronavirus

Huisartsenpraktijk Lottum-Broekhuizen Nieuws aangaande corona-virus Wij willen u graag via deze weg berichten over de maatregelen die ook wij hebben moeten treffen aangaande de uitbraak van het Corona virus. Uiteraard vindt u op onze websitesite altijd de meest actuele informatie. Om de gezondheidsrisico’s voor onze patiënten en die van onszelf zo klein mogelijk te houden hebben wij een aangepaste werkwijze. Om een afspraak te maken dient u zoals altijd tevoren te bellen met de assistente. Wij proberen alle vragen zo veel mogelijk telefonisch af te handelen. Indien het toch noodzakelijk is dat de huisarts u onderzoekt, wordt u op een speciaal spreekuur gepland waarbij voorzorgsmaatregelen genomen kunnen worden en de huisarts persoonlijke beschermingsmiddelen draagt. Tevens worden huisbezoeken beperkt tot enkel de ernstig zieke patiënten. Reguliere afspraken, afspraken bij onze praktijkondersteuners en op het assistente-spreekuur worden ook zoveel mogelijk verzet of telefonisch afgehandeld. De uitdeelpost van apotheek Maasdorpen is voortaan alleen Lees verder →

Horst800 in Broekhuizen en Broekhuizenvorst

In 2019 viert Horst het 800 jarig bestaan. In dit kader worden tal van evenementen georganiseerd. In Broekhuizen en Broekhuizenvorst zijn dit: – De geheimen van het dorps – Een expositie van de Historische Kring – Een Tijdmachine op de Vorster Kermis – Het gemeenschappelijke project ‘Tijd’ Hierover volgt later meer informatie! Kijk ook op: Het filmpje van Horst800 met daarin beelden van onze beide kernen of op de site van Horst800: https://www.horstaandemaas800.nl/

Samenwerking met verenigingen – bijeenkomst 12 september

Omdat De Mini Koerier hét mededelingenblad voor Broekhuizen en Broekhuizenvorst wil zijn, hebben wij de verenigingen in Broekhuizen en Broekhuizenvorst uitgenodigd voor een bijeenkomst op 12 september in het Brouwershuis. De opkomst voor deze bijeenkomst was groot. In een goed gevulde zaal mochten wij ca. 30 afgevaardigden van diverse verenigingen bijpraten over hoe de nieuwe opzet van De Mini Koerier vanuit de Dorpsraad is ontstaan en over de stand van zaken op dit moment. De eerste twee uitgaven, die inmiddels op de mat zijn gevallen, zijn het tastbare bewijs daarvan. Na een uitleg over hoe de redactionele inhoud tot stand komt en de tijdschema’s die we hierbij in acht moeten nemen, werden de verder plannen toegelicht: De Mini Koerier ook op het web, waarbij de verenigingen een actieve rol kunnen spelen. Naast het aanleveren van kopij voor de papieren uitgave kunnen zij ook zelf hun berichten gaan plaatsen op de Lees verder →

Informatieavond Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Sinds de laatste informatieavond voor Ooijen, Broekhuizen en Broekhuizenvorst over Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum heeft de aannemer Mooder Maas de plannen verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Mooder Maas wil graag de bewoners van deze kernen en andere belanghebbenden informeren over de aangepaste ontwerpen tijdens een informatieavond. Deze informatieavond vindt plaats op dinsdag 19 september om 20.00uur in de binnenplaats van het Brouwershuis in Broekhuizen. Graag tot dan!

Nog even… en De Mini Koerier is er weer

Op 24 augustus is De Mini Koerier weer terug! Op deze dag wordt de vernieuwde Mini Koerier huis aan huis bezorgd bij alle inwoners van Broekhuizen en Broekhuizenvorst. Het blad zal iedere 2 weken verschijnen. Vanaf november is De Mini Koerier uitsluitend bestemd voor abonnees. U heeft al een abonnement voor EUR 25,= per jaar. Hiermee blijft u op de hoogte van al het nieuws in onze beide kernen.