PC Project

Square

Senior aan de PC èn de Tablet
Geachte senioren,

Het 10e seizoen van ons PC Project gaat na de herfstvakantie alweer van start. Tijd voor een korte terugblik.

Het PC Project was een gezamenlijk initiatief van de KBO en van de Naesenhof
Het doel van dit project was de senioren:
– Inzicht te geven in de mogelijkheden van de pc;
– Hun angst en onzekerheid voor gebruik van de pc weg te nemen;
– Te ondersteunen bij het zetten van hun eerste stappen in de wereld van de pc en Internet;
– Behulpzaam te zijn bij het zoeken van informatie;
– De meerwaarde van een pc voor senioren in het dagelijkse leven te laten ervaren;
– Een forum te geven voor ervaringsuitwisseling;
– Gratis toegang tot pc en Internet te bieden in hun vertrouwde omgeving.

Het prille begin van het project was in basisschool De Schakel. We mochten toen gebruik maken van een klaslokaal en van de laptops die door de scholieren werden gebruikt.
In januari 2008 werden 4 laptops aangeschaft en ging het project van start in de Naesenhof met 9 buddy’s en 42 kandidaten. Van de 9 buddy’s zijn er nog vier over, maar we kunnen nog steeds een beroep doen op de overige 5 om af en toe in te vallen.

In de loop van de jaren daalde het aantal deelnemers gestaag. Ook de behoefte werd anders door de intrede van de I-Pad. Het afgelopen voorjaar was het aantal deelnemers 13.
Ook moesten we op de kosten gaan letten. De ruimte kost geld want er moet o.a. verwarmd worden, internet kost geld, onderhoud en reparatie van de laptops enz.
Besloten werd een eigen bijdrage te gaan vragen, aanvankelijk van € 2,50 en nadat we een Tablet en I-Pad moesten aanschaffen werd deze verhoogd naar € 3,50 waarbij de KBO leden een korting van € 0,50 kregen.

In de Mini Koerier van 5 oktober plaatsen we het bekende aanmeldingsformulier dat u dan ingevuld voor 20 oktober kunt indienen.

Met een mailtje naar naesenhof2578@gmail.com kunt u zich echter al eerder aanmelden.
Vermeld dan wel:
• Naam, adres, telefoonnummer en emailadres
• Wat u wilt leren en betreft het een pc of tablet

De Buddy’s

Naesenhof-KBO