Dorpsinloop

Wekelijks is er de dorpsinloop in de huiskamer van de Naesenhof. Volgens plan zullen op onderstaande data de volgende organisaties aanwezig zijn, t.w.; Gebiedsteam Maas op 19-1; 2-2; 16-2; 2-3; 16-3 en 30-3. Proteïon op 12-1; 16-2; 9-3; 6-4; 18-5; 15-6 en 6-7. Mantelzorg Ondersteuning Synthese op 12-1. KBO Ouderenondersteunig op 26-1; 23-2; 23-3 en 20-4.

Vrijdag van 10-12 dorpsinloop

Elke vrijdagmorgen tussen 10.00 uur en 12:00 is er een dorpsinloop in de huiskamer van de Naesenhof. Je kunt hier onder het genot van een kopje koffie of thee gezellig bijpraten. Neem gerust je breiwerk of anderszins mee. Er zijn voldoende spellen. Iedereen is welkom, dus graag tot vrijdag 10 uur in de Naesenhof.

Dorpsinloop in de Naesenhof

Dorpsinloop Broekhuizen – Broekhuizenvorst Vrijdagmorgen 03 november j.l. om 10.00 uur is onze dorpsinloop in de huiskamer van de Naesenhof met succes van start gegaan. Al kort na de opening waren er zo’n 16 gasten aanwezig om, onder het genot van een kopje koffie/thee, eens een kijkje te komen nemen. Al snel was het een gezellige bijeenkomst en werd er het nodige gepraat en besproken. Leuk was het om te zien dat enkele gasten gewoon zaten te handwerken en daar anderen bij betrokken. Anderen gingen samen een gezelschapsspelletje doen. Een nieuw, uit het verre oosten afkomstige spel “Carrom” , werd enthousiast gespeeld, waarbij het er soms fanatiek aan toe ging. De dorpsinloop is iedere vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur. Iedereen is welkom, dus graag tot vrijdag!

Start inloopmorgen Naesenhof

In de Mini Koerier van 19 oktober is abusievelijk het verkeerde artikel geplaatst, hieronder volgt het juiste artikel over de inloopmorgen: We gaan beginnen op vrijdagmorgen 3 november 2017! In de laatste Mini Koerier hebt u kunnen lezen over de stand van zaken met betrekking tot het contact-inlooppunt. Nu is het zover dat wij van start gaan en wel op vrijdag 3 november om 10.00 uur. Vanaf dan is de inloop een feit en zal deze iedere week op vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur geopend zijn in de huiskamer van de Naesenhof. Iedereen, jong en oud, nodigen wij bij deze van harte uit om een kijkje te komen nemen. U bent allemaal welkom om, onder het genot van een kopje koffie of thee, samen met dorpsgenoten een praatje te maken, een spelletje te doen, een krantje te lezen, het nieuws te bespreken, enz. enz. Het is in deze dus Lees verder →

PC Project

Senior aan de PC èn de Tablet Geachte senioren, Het 10e seizoen van ons PC Project gaat na de herfstvakantie alweer van start. Tijd voor een korte terugblik. Het PC Project was een gezamenlijk initiatief van de KBO en van de Naesenhof Het doel van dit project was de senioren: – Inzicht te geven in de mogelijkheden van de pc; – Hun angst en onzekerheid voor gebruik van de pc weg te nemen; – Te ondersteunen bij het zetten van hun eerste stappen in de wereld van de pc en Internet; – Behulpzaam te zijn bij het zoeken van informatie; – De meerwaarde van een pc voor senioren in het dagelijkse leven te laten ervaren; – Een forum te geven voor ervaringsuitwisseling; – Gratis toegang tot pc en Internet te bieden in hun vertrouwde omgeving. Het prille begin van het project was in basisschool De Schakel. We mochten toen gebruik Lees verder →

Inlooppunt Naesenhof

In de eerste minikoerier beschrijven we het idee om een inlooppunt te realiseren in de Naesenhof. Niet alleen voor ouderen, maar voor iedereen die een praatje wil maken, een krantje wil lezen, koffie wil drinken etc. Mocht u mee willen doen als vrijwilliger, dan kunt u zich aanmelden. naesenhof@gmail.com