Nieuw bericht verenigingsavond

Square

24 januari jaarvergadering.
We beginnen zoals gewoonlijk om 20.00u met koffie en vlaai. Denk aan de agenda, die jullie samen met het programma boekje hebben ontvangen.
Dit jaar hebben we maar liefst 5 jubilarissen, allemaal 40 jaar lid van de vereniging.
We hopen op een goede opkomst.
21 februari: Lezing Natuurlijk in evenwicht door Ineke Vermeulen.
Zij verteld over voeding en gezondheid.