Oprichting gemengde zangvereniging Con Brio 23 maart 1978

Square

VEERTIG JAAR ZINGEN!
23 maart 2018 is voor de Gemengde Zangvereniging Con Brio een bijzondere dag. Het koor bestaat dan 40 jaar. De repetitie op 22 maart krijgt een feestelijk tintje. We houden een halve repetitie en daarna worden 8 jubilarissen, die al vanaf het begin lid van ons koor zijn, in het zonnetje gezet.
Zoveel leden als er in het eerste jaar lid van Con Brio werden, halen we nu niet meer. Nu zijn we met 33 leden en er zijn drie aspirant-leden.
Het hele jaar staat in het teken van ons jubileum, er zijn verschillende optredens op plaatsen waar we anders niet komen. We hebben ook een gezellige dag uit samen met de partners. Maar daar later meer over.
We beginnen bij het begin……hieronder vertellen twee jubilarissen hoe het 40 jaar geleden allemaal gestart is.

Oprichting Gemengde Zangvereniging Con Brio op 28 maart 1978.
De Gemengde Zangvereniging Con Brio gevestigd in de Gemeente Broekhuizen en Ooyen werd opgericht op 23 maart 1978. De oprichting vond plaats in het zaaltje van hotel Maaszicht bij Tilla Peters, Veerweg 12 te Broekhuizen.
Deze plannen werden voorgelegd aan de dorpsraad tijdens een vergadering. Die vonden het een goede zaak, maar gaven aan dat dit geen taak was van de Dorpsraad. Wel kregen wij in deze de volledige vrijheid van handelen.
De initiatiefnemers plaatsten 20 januari 1978 de eerste oproep in de Mini Koerier tot opgave van geïnteresseerden voor de oprichting van een gemengd zangkoor. Na enige herhalingsoproepen werd de oprichtingsvergadering gehouden op 23 maart 1978. De initiatiefnemers konden rekenen op 30 leden. De contributie werd 50 gulden per jaar, en de repetitie werd gehouden op de donderdag, van 20.30 tot 22.30 uur, in het Brouwershuis. De leden werden verzocht om een passende naam voor het opgerichte koor te kiezen. Con Brio dus.
Het doel van dit koor is het beoefenen van de zangkunst in koorverband en hierdoor een culturele bijdrage te leveren aan het gemeenschapsleven in de gemeente Broekhuizen en Ooyen.
Onze eerste dirigent was Piet Alsters.
“ Daarboven op het bergske”, “ De boer had maar ene schoen”, “ An der schönen blauen Donau” en ” In het nachtelijk duister”, waren onze eerste stukken die we geleerd hadden, en welke we toen hebben uitgevoerd.
De ledenlijst uit 1979 bestond toen uit 43 personen.

Foto Con Brio bij stuk van oprichting