Openlucht museum De Locht 7 april

Square

Op 7 april vindt de opening plaats van het Oudste Huis Horst aan de Maas.
De opening wordt verricht door burgemeester Palmen en Mevr. Christiaens als oudste inwoonster van Melderslo.
Er is een lezing van Archeoloog Xavier v. Dijk. Hij heeft de opgravingen gedaan.
Er zijn veel activiteiten. Manden vlechten, kip schoonmaken, er wordt Potage gemaakt, potten bakken enz. Er wordt met een koe op het land gewerkt en de kinderen kunnen o.a. kaarsen maken.