Week van de goede doelen

Square

Aan alle inwoners van Broekhuizen en Broekhuizenvorst

Begin april worden de enveloppen voor de goede doelen bij iedereen in de bus gedeponeerd. De week erna (van 8 tot 12 april) worden deze weer opgehaald.

In de enveloppe zit de lijst met alle deelnemers van de goede doelen. Vul op de lijst in welk bedrag u aan ieder specifiek doel wil doneren en doe het totaal bedrag met de lijst in de enveloppe. Probeer ze klaar te leggen, zodat de collectanten ook zo snel mogelijk weer klaar zijn.

Zou u de collectant missen, bel dan een van de volgende nummers:

Marie-José Vernooij 077 3745 176 of Gerrit Clabbers 077 4631808 en we komen ze ophalen. Ook kunt u de enveloppe deponeren in brievenbus nr. 15 van de Naesenhof. Deze is hiervoor gereserveerd.

U kunt natuurlijk ook per bank doneren NL31 RABO 0109 2907 55 Ten name van Dorpsraad Broekhuizen/vorst. Onder vermelding van: Goede Doelen. Zij zorgen dat alle donaties tijdig bij de juiste organisatie terechtkomen. Wanneer u per bank betaalt en geen ingevulde lijst inlevert, dan wordt uw donatie gelijkelijk over alle goede doelen verdeeld.

De werkgroep.

Week-van-de-goede-doelen.gif