De STEM van…………. Jan Huys

Square

De STEM van……….. Jan Huys

En zo is het begonnen.
We schrijven zo rond 1975. We hadden toen in Broekhuizen al een dorpsraad. Deze was opgericht, als ik het wel heb, rond 1970.
Dit gebeurde toen een beetje onder leiding van de Stichting Samenlevingsopbouw regio Maasdorpen. De heer Henk Knol heeft daar toen vooral richting aan gegeven. De eerste dorpsraad stond onder voorzitterschap van Moeke Weijs, bij velen nog wel bekend.
Ik was toen ook lid. Net als nu probeerde de dorpsraad de leefbaarheid in de dorpen op een wat hoger peil te brengen en klachten door te spelen naar de betreffende instanties.
In mijn vroegere woonplaatsen Grubbenvorst en Asten ben ik jaren lid geweest van harmonie en fanfare. Door mijn bedrijf kon ik dit echter niet meer combineren en werd daarom ook geen lid van de fanfare hier, in Broekhuizen. Wel hield ik nog steeds van muziek.
Daarom opperde ik tijdens een van de vergaderingen het voorstel om een gemengde zangvereniging op te richten in Broekhuizen. De andere leden vonden dit een prima idee, maar zeiden, dat ik het dan maar zelf moest oppakken.
Broekhuizenvorst had geen dorpsraad, maar onze dorpsraad vond wel dat ik zou moeten proberen een dergelijke vereniging voor beide dorpen in het leven te roepen.
Ik begon met een berichtje in de “Mini Koerier” dat het plan er was, maar dat ik iemand zocht uit Broekhuizenvorst om dit verder met mij op te pakken.
Ans Litjens (toentertijd onderwijzeres aan de lagere school) meldde zich spontaan. We zijn samen ervoor gaan zitten en hebben daarna enkele oproepen in de “Mini Koerier” geplaatst.
Op de eerste bijeenkomst (bij “de Sneejer”) waren, als ik het wel heb, zo’n 25 geïnteresseerden aanwezig.
Tijdens de oprichtingsvergadering (ook bij “de Sneejer”) op 23 maart 1978 waren er ruim 30 personen aanwezig. Er werd volmondig door iedereen JA gezegd op de vraag of men lid wilde worden.
Toen moest er nog een naam verzonnen worden. Er kwam van alles voorbij, zoals: de Kraaijezangers, de Maasgalm, enz. Uiteindelijk had Rina van Huet de mooiste naam ingebracht: CON BRIO. Dit betekent zoiets als: met elan, met vuur, met enthousiasme. Onze eerste voorzitster werd Riet Boonekamp , secretaris Miep Loonen , en als penningmeester is René Colbers begonnen. Laatstgenoemde heeft die functie uitgevoerd tot 1989. Verder namen toen nog als bestuursleden zitting Lei Puyn en Iet Coenders, tot 1980.
We lieten ons meteen als Stichting registreren bij de KVK. De contributie werd vastgesteld op 50 gulden per jaar. Er moest een dirigent aangezocht worden. In Broekhuizen woonde een professionele fluitist, Martijn Alsters. Er werd met hem gepraat en hij gaf ons de hint zijn vader, Piet Alsters, te vragen. Deze stemde toe om ons op weg te helpen. De eerste repetitie moesten we allemaal een ademtest doen. Diep inademen en zo langzaam mogelijk weer uitademen. Toen ik aan de beurt was geweest zei Piet:” Longe wiej ein paerd.” Hij heeft ons goed op weg geholpen waarvan iedereen zich nog wel het liedje “Het Bergske” herinnert. Eind 1978 vond Piet het welletjes en werd het stokje overgenomen door de heer B. Ligthart uit Grubbenvorst.
We hebben altijd heel fijne repetities gehad bij Piet. Prettig en gemoedelijk. De “Derde helft” was meestal bij Berdien Joosten (nu het Maashotel). Daar werd het dan voor de deelnemers soms wel eens heel erg prettig.
We hebben nog steeds een fijne vereniging waar iedereen er voor elkaar is, indien nodig. Dat blijkt wel uit het feit dat nu na 42 jaar nog verschillende leden vanaf dag één lid zijn. Ook hebben we verschillende buitenlandse reizen gemaakt. De eerste grote reis was naar Tsjechië en Slowakije. Via mijn werk had ik een vriend in Bratislava. We hebben toen kort na de bekende omwenteling een reis kunnen organiseren naar Slowakije ( Levice). Ook hebben we toen nog het bekende Locus Iste gezongen in de Kathedraal in Praag. Het koor uit Levice heeft ook nog een tegenbezoek gebracht. Hieruit zijn lange vriendschappen ontstaan.
Het repertoire is door de jaren heen natuurlijk veranderd, maar de geest en gezelligheid niet.
Marcel Kuepers heeft alweer een aantal jaren de muzikale leiding over Con Brio.
Hij voelt ons koor naadloos aan en laat ieder in zijn waarde.
Het is fijn om lid te zijn van dit koor en ik ben blij dat ik aan de wieg heb mogen staan. Je hoeft geen ervaren zanger te zijn, maar hou je van gezelligheid en wil je graag eens zingen in een koor proberen? Kom op een donderdagavond naar het Brouwershuis, waar wij van 20.00 tot 22.00 uuronze wekelijkse repetities hebben, en probeer het eens voor 3 maanden op proef. Het valt voor bijna iedereen mee.