Pinksteren brengt geopende deuren; onze kerken verwelkomen u

Square

Op het eerste Pinksterfeest gingen de deuren van de leerlingen wagenwijd open, om de wereld in te gaan en de blijde boodschap te brengen. Tweede Pinksterdag gaan dit jaar de deuren van onze kerken weer open, om er binnen te gaan en om samen Eucharistie te kunnen vieren. Maar die opening zal bescheiden zijn: voorzichtigheid en zorgvuldigheid blijven troef. 

Zoals u weet versoepelt de regering de maatschappelijke maatregelen aanzienlijk per 1 juni en het oude besluit dat bij eucharistievieringen geen gelovigen aanwezig mogen zijn, loopt ook tot 1 juni. In de afgelopen weken hebben de bisschoppen met elkaar overlegd hoe in onze kerk de vieringen weer kunnen worden hernomen, met inachtneming van de gezondheidsbepalingen van de regering.

Eén juni is Tweede Pinksterdag: laten we blij zijn dat wij die dag nog steeds als zondag kunnen vieren. Laat het –net als voor de apostelen–een nieuw begin voor ons zijn.

• Vanaf 1 juni zijn de missen weer toegankelijk voor maximaal 30 personen

• Vanaf de viering van Sacramentsdag (14 juni) is er gelegenheid om ter communie te gaan.

• Vanaf 1 juli zijn er weer Heilige Missen mogelijk met 100 mensen.

Dat betekent dat er op maandag 1 juni 2020 om 10.30 uur een Heilige Mis zal zijn in Tienray, dinsdag 2 juni om 19.00 uur in Swolgen, woensdag 3 juni om 19.00 uur in Tienray en donderdag 4 juni om 09.00 uur in Meerlo. Voorafgaand zal het rozenkransgebed worden gebeden.

We kunnen dus weer echt samenkomen om ons geloof te kunnen vieren, om het Lichaam van Christus te kunnen ontvangen en om binnen de gemeenschap deel van zijn Lichaam te zijn.

Maar vanwege de nog steeds noodzakelijke bescherming tegen het corona-virus gelden extra maatregelen. Bij binnenkomst zullen wij u hierover informeren.

Parochiefederatie Maasdorpen

Pastoor Schreiber