De 1e repetitie

Square

De 1e repetitie

Op donderdagavond 27 augustus om 20.00 uur was het eindelijk zo ver………….

Na iets meer dan een half jaar te hebben moeten stilzitten vanwege de perikelen rondom het coronavirus, zijn we weer begonnen met onze wekelijkse repetitieavond.

De opkomst was (na een uitgezonden enquête, vanuit het bestuur en Marcel) relatief goed te noemen, hierbij rekening houdend met het staartje van de lopende zomervakantie.
Er waren enkele leden, die te kennen hebben gegeven liever nog niet naar de repetitie te willen komen. Dit om moverende redenen. Gezien de leeftijd van ons koor en ook de leeftijd van onze partners, alsook de fysieke gesteldheid van deze of gene is dit natuurlijk een begrijpelijke keuze.

Tóch zijn we na een ingelaste bestuursvergadering en in overleg met Marcel weer begonnen, waarbij we in een roulerend tijdschema vooralsnog met 3 stemgroepen werken.
Dit zijn: 1. De sopranen, 2. De Alten, 3. De Bassen/tenoren.

Tijdens deze eerste repetitieavond waren de aantallen respectievelijk:

8 sopranen
7 alten
2 tenoren
6 bassen (maximale opkomst, een pluim!!)

Zelfs Marcel, die zijn navigatiesysteem in de auto opnieuw heeft moeten instellen om onze locatie weer te kunnen vinden, was aanwezig.

Na de verschillende verplichte zaken te hebben gedaan, zoals het cleanen van de handen en de stoelen, namen we plaats op de voorgeschreven onderlinge afstand van 1,5 meter t.o.v. elkaar. Vervolgens werd eerst door Jacques een woord van welkom gericht tot de aanwezigen, en dat zelfs 3x op één avond……..
Daarna werd eerst ingezongen, alvorens we weer aan het echte werk zouden beginnen, zoals de stukken Winter Hymnal, Titanic e.d.

Een half uurtje per stemgroep, met tussendoor het cleanen van de stoelen waarbij we heel erg op ons zelf waren gericht, omdat we door de voorgeschreven 1,5 meter afstand geen support hadden van onze nevenbuurman/buurvrouw.
Marcel gaf aan, dat we de stukken daarom misschien wel veel sneller en beter onder de knie zouden kunnen krijgen.
Ook konden we wel merken aan de stemvorming dat we een hele poos niet meer hebben gezongen.

Alle aanwezigen waren unaniem van mening, dat we er goed aan hebben gedaan, om de repetitieavonden weer op te starten.
Ik hoop dat we, mede door dit stukje en de mond tot mond-reclame van de aanwezige leden komende week met een nóg groter aantal de komende repetitie (op donderdag 3 september) zullen bijwonen.

LET OP: Denk dan aan het verschoven tijdstip conform het roulatieschema wat eenieder van jullie heeft ontvangen.

Dieter Achten
secretaris