Goede doelen actie

Square

Aan alle inwoners van
Broekhuizen en Broekhuizenvorst

De collecte voor de Goede Doelen dit voorjaar is uitgesteld vanwege Corona.
Om die reden doen wij nu een beroep op u om deel te nemen aan een
Digitale week van de Goede Doelen
Week 40
van 27 september t.m. 3 oktober

Als u uw bijdrage liever niet per bank over wilt maken dan kunt u:
• op zaterdag 3 oktober, tijdens het inleveren van het oud papier bij van Leendert uw bijdrage afgeven aan de vertegenwoordigers van de Goede Doelen. (bij ingang)
• Ook zal de brievenbus van de Naesenhof weer ter beschikking staan.(Naesenhof 15)
Dit jaar geen invullijst, maar de verdeling zal plaatsvinden volgens de percentages van de afgelopen jaren.
Alle fondsen op de lijst rekenen op uw bijdrage.
Stort uw gaven op IBAN:
NL31 RABO 0109 2907 55
van de Dorpsraad
onder vermelding:
Goede Doelen 2020

Het organiserend comité.
Gerrit Clabbers, Jac Achten, Mia Jeucken, Marie-José Vernooij en
Ria Cornelissen (namens de dorpsraad)

Goede Doelen 2020:
Epilepsiefonds – Fonds Gehandicaptensport – Handicap NL Hartstichting – KWF Kankerbestrijding – Longfonds –
Maag lever darmstichting – Nederlandse brandwondenstichting – Nierstichting – Prinses Beatrix Spierfonds – Reuma Nederland – Vastenactie