Samenwerking met verenigingen – bijeenkomst 12 september

Omdat De Mini Koerier hét mededelingenblad voor Broekhuizen en Broekhuizenvorst wil zijn, hebben wij de verenigingen in Broekhuizen en Broekhuizenvorst uitgenodigd voor een bijeenkomst op 12 september in het Brouwershuis. De opkomst voor deze bijeenkomst was groot. In een goed gevulde zaal mochten wij ca. 30 afgevaardigden van diverse verenigingen bijpraten over hoe de nieuwe opzet van De Mini Koerier vanuit de Dorpsraad is ontstaan en over de stand van zaken op dit moment. De eerste twee uitgaven, die inmiddels op de mat zijn gevallen, zijn het tastbare bewijs daarvan. Na een uitleg over hoe de redactionele inhoud tot stand komt en de tijdschema’s die we hierbij in acht moeten nemen, werden de verder plannen toegelicht: De Mini Koerier ook op het web, waarbij de verenigingen een actieve rol kunnen spelen. Naast het aanleveren van kopij voor de papieren uitgave kunnen zij ook zelf hun berichten gaan plaatsen op de Lees verder →

Informatieavond Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Sinds de laatste informatieavond voor Ooijen, Broekhuizen en Broekhuizenvorst over Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum heeft de aannemer Mooder Maas de plannen verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Mooder Maas wil graag de bewoners van deze kernen en andere belanghebbenden informeren over de aangepaste ontwerpen tijdens een informatieavond. Deze informatieavond vindt plaats op dinsdag 19 september om 20.00uur in de binnenplaats van het Brouwershuis in Broekhuizen. Graag tot dan!