Week van de goede doelen

Aan alle inwoners van Broekhuizen en Broekhuizenvorst Begin april worden de enveloppen voor de goede doelen bij iedereen in de bus gedeponeerd. De week erna (van 8 tot 12 april) worden deze weer opgehaald. In de enveloppe zit de lijst met alle deelnemers van de goede doelen. Vul op de lijst in welk bedrag u aan ieder specifiek doel wil doneren en doe het totaal bedrag met de lijst in de enveloppe. Probeer ze klaar te leggen, zodat de collectanten ook zo snel mogelijk weer klaar zijn. Zou u de collectant missen, bel dan een van de volgende nummers: Marie-José Vernooij 077 3745 176 of Gerrit Clabbers 077 4631808 en we komen ze ophalen. Ook kunt u de enveloppe deponeren in brievenbus nr. 15 van de Naesenhof. Deze is hiervoor gereserveerd. U kunt natuurlijk ook per bank doneren NL31 RABO 0109 2907 55 Ten name van Dorpsraad Broekhuizen/vorst. Onder vermelding Lees verder →

Afsluitend concert jubileumjaar op 23 maart 2019

Beste mensen. Op zaterdag 23 maart is het zover. We zijn er klaar voor: de plek, het programma, de koffie/thee voor in de pauze, het koor de begeleiding, het is er allemaal. De hoogste tijd dus, dat u komt kijken, luisteren en genieten. We zijn echt blij dat we u kunnen uitnodigen voor het slotconcert van ons jubileumjaar. We mogen het concert houden in het “Brouwershuis” in Broekhuizen, Veerweg 15. De avond begint om 20.00 uur en wordt geopend door de voorzitter. Con Brio, onder leiding van Marcel Kuepers, opent en sluit het concert. Vóór de pauze met een aantal nummers uit het verre verleden en tot slot een aantal liederen van de laatste jaren. Natuurlijk worden we weer op piano begeleid door Oksana Bos-Baljva. Muzikale medewerking wordt vóór de pauze verleend door Marjolein Cuijpers-Kuenen, met ná de pauze een optreden van de “Slagwerkgroep Grubbenvorst”. Het muzikale gedeelte wordt afgesloten Lees verder →

Concert op Hoeve de Kolck – Broekhuizenvorst

Zondag 10 juni verzorgt Fanfare Broekhuizenvorst en Ooijen een concert op Hoeve de Kolck in Broekhuizenvorst. Per abuis is in de Mini-Koerier een aanvangstijdstip komen te staan van 16.00 uur. Dit klopt niet. Aanvang van het concert is 14.00 uur. Halverwege het concert zullen enkele jubilarissen in het zonnetje worden gezet. Vriendelijk verzoek om het juiste aanvangstijdstip met zoveel mogelijk personen te delen. Bij voorbaat dank namens Fanfare Broekhuizenvorst en Ooijen. Harrie Verheijen – Voorzitter

Dorpsinloop

Wekelijks is er de dorpsinloop in de huiskamer van de Naesenhof. Volgens plan zullen op onderstaande data de volgende organisaties aanwezig zijn, t.w.; Gebiedsteam Maas op 19-1; 2-2; 16-2; 2-3; 16-3 en 30-3. Proteïon op 12-1; 16-2; 9-3; 6-4; 18-5; 15-6 en 6-7. Mantelzorg Ondersteuning Synthese op 12-1. KBO Ouderenondersteunig op 26-1; 23-2; 23-3 en 20-4.

Vrijdag van 10-12 dorpsinloop

Elke vrijdagmorgen tussen 10.00 uur en 12:00 is er een dorpsinloop in de huiskamer van de Naesenhof. Je kunt hier onder het genot van een kopje koffie of thee gezellig bijpraten. Neem gerust je breiwerk of anderszins mee. Er zijn voldoende spellen. Iedereen is welkom, dus graag tot vrijdag 10 uur in de Naesenhof.

Informatieavond Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Sinds de laatste informatieavond voor Ooijen, Broekhuizen en Broekhuizenvorst over Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum heeft de aannemer Mooder Maas de plannen verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Mooder Maas wil graag de bewoners van deze kernen en andere belanghebbenden informeren over de aangepaste ontwerpen tijdens een informatieavond. Deze informatieavond vindt plaats op dinsdag 19 september om 20.00uur in de binnenplaats van het Brouwershuis in Broekhuizen. Graag tot dan!

Onderhoud kerkplein Broekhuizenvorst

Elke vrijdagochtend van 09.00 tot 10.30 uur, in de maanden maart tot november, onderhouden een aantal leden van de KBO het kerkpleintje. In de loop van de jaren hebben, om wat voor reden dan ook, mensen de groep moeten verlaten. We zoeken dus nu met man en macht nieuwe vrijwilligers die ons willen helpen met het onderhoud van ons kerkplein. Bovendien ondersteunt de gemeente dit met een jaarlijkse bijdrage van ongeveer € 1700,00 waardoor de KBO Broekhuizen/ Broekhuizenvorst de contributie wat lager kan houden. Zonder wat extra handen, schoffels, erbij zullen we dit bedrag helaas moeten missen. Dus dat je mee doet, helpt echt!! Degenen die van maart tot november steeds weer paraat staan om het pleintje te onderhouden, krijgen als blijk van waardering in de maand april een dinertje aangeboden. Kom! Of geef je op bij Loek Mensink. Met vriendelijke groet namens alle schoffelaars Loek Mensink Tel: 077 4631681