Start inloopmorgen Naesenhof

Square

In de Mini Koerier van 19 oktober is abusievelijk het verkeerde artikel geplaatst, hieronder volgt het juiste artikel over de inloopmorgen:
We gaan beginnen op vrijdagmorgen 3 november 2017!

In de laatste Mini Koerier hebt u kunnen lezen over de stand van zaken met betrekking tot het contact-inlooppunt.
Nu is het zover dat wij van start gaan en wel op vrijdag 3 november om 10.00 uur.
Vanaf dan is de inloop een feit en zal deze iedere week op vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur geopend zijn in de huiskamer van de Naesenhof.
Iedereen, jong en oud, nodigen wij bij deze van harte uit om een kijkje te komen nemen. U bent allemaal welkom om, onder het genot van een kopje koffie of thee, samen met dorpsgenoten een praatje te maken, een spelletje te doen, een krantje te lezen, het nieuws te bespreken, enz. enz.
Het is in deze dus zonder meer verstandig eens over de drempel te komen!
In de afgelopen week hebben wij de laatste besprekingen gevoerd met de organisaties die, bij maandelijkse toerbeurt, tijdens de inloop voor informatieverstrekking aanwezig zullen zijn in de Naesenhof. U kunt hier dan ook op informele wijze kennis maken en vragen stellen over huisvesting, zorg en welzijn. De organisaties die meedoen zijn Wonen Limburg, Proteïon, Mantelzorgondersteuning, Jongerenwerk, Buurtopbouw, Politie Horst en KBO-ouderenadvisering. Mogelijk is op termijn ook nog het gebiedsteam Maas van de gemeente in staat om mee te doen.
Met een nog samen te stellen overzicht zullen wij in de Mini Koerier en bij de ingang van de Naesenhof aangeven wanneer welke organisatie aanwezig zal zijn.
Via de Mini Koerier kunt u op de hoogte blijven van de verdere ontwikkelingen.
Niet vergeten dus! Laat uw gezicht zien op 3 november a.s.

image001