Kinderopvang voor ouders met cruciale beroepen

Square


Sinds maandag 16 maart zijn de scholen en kinderopvangorganisaties voor regulier(e) onderwijs en opvang gesloten. Scholen en kinderopvangorganisaties zijn nu ingericht als noodopvang waar de kinderen van ouders met een cruciaal beroep opgevangen kunnen worden.

Alleen voor ouders in cruciale beroepsgroep
De noodopvang is bedoeld voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Heeft in uw gezin 1 ouder een cruciaal beroep? Dan vragen we u om als dat mogelijk is zelf de kinderen op te vangen. Als dat niet lukt, kunt u een beroep doen op de school en/of kinderopvang (dagopvang, buitenschoolse opvang (BSO) en gastouderopvang). Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Het gaat er om dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven. Cruciale beroepen staan op de lijst cruciale beroepen van de Rijksoverheid.


Opvang
De opvang is zo flexibel mogelijk in openingstijden. Er is plek voor alle kinderen die opvang nodig hebben. Hiervoor geldt: alleen als de kinderen gezond zijn en ouders voldoen aan de criteria van een cruciaal beroep. Er is dus ook opvang voor kinderen die normaliter niet naar de kinderopvang gaan. En voor kinderen die wel al gebruik maakten van kinderopvang, BSO of gastouderopvang, is het ook mogelijk om meer uren opvang te krijgen. U betaalt geen extra kosten voor de noodopvang. Maakt u nu al gebruik van kinderopvang? We doen ons best om een medewerker van uw vertrouwde locatie in te zetten bij de opvang uw kind.


Meer informatie over de opvang van kinderen van ouders in cruciale beroepen treft u aan op onze website www.horstaandemaas.nl/kinderopvang-ouders-cruciale-beroepen.