Week van de Goede doelen 2022 2

Square

Aan alle inwoners van
Broekhuizen en Broekhuizenvorst
De collecte voor de Goede Doelen komt er weer aan. Ook nu weer voor de gehele
gemeente in dezelfde week.
Op deze invullijst kunt u aangeven welke doelen u dit jaar voor welk bedrag gaat steunen.
Alle fondsen op de lijst rekenen op uw bijdrage.

Onze collectanten komen bij u aan de deur voor het ophalen van de enveloppen met de
ingevulde lijst en het totaal bedrag in de enveloppe in de week van:
11 tot en met 15 april 2022

Niet iedereen heeft contant geld in huis tegenwoordig. U kunt de verdeling van uw gift op
de achterzijde van deze brief kenbaar maken en dan het bedrag per bank overmaken:
IBAN: NL31 RABO 0109290755 van de dorpsraad
onder vermelding van GOEDE DOELEN 2022

U kunt ook de enveloppe in de brievenbus van Naesenhof 15, in Broekhuizen deponeren.

Het organiserend comité.
Marie-José Vernooij, Mia Jeucken, Jac Achten, Gerrit Clabbers
Ria Cornelissen (namens de dorpsraad)

gd.jpg